”отографиАе са предаваїе владике ·ована
27 фебруара 2014